Izjava o zaštiti privatnosti u aplikaciji AMI

Aplikacija AMI tokom korištenja može imati pristup vašem telefonu i bilježiti aktivnosti kao što su početak i kraj razgovora.

Aplikacija AMI nikada ne čuva i ne bilježi ove razgovore nego stanja telefona koristi samo u slučaju da je poziv izazvan iz aplikacije AMI kako bi se mogla, nakon završenog poziva, ponovo aktivirati.

e-Line d.o.o. Sarajevo
Sarajevo, 02.03.2017